Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR – Eu´s nya datalagstiftning börjar gälla den 25 maj 2018. Vi uppdaterar och förtydligar därför hur vi använder personuppgifter i vår verksamhet.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Laggarebo djurfoder uppdaterar och förtydligar därför sin datapolicy.

Så här hanterar vi personuppgifter:

Laggarebo djurfoder sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och för att du ska kunna vara kund hos oss.

Personuppgifter är namn, adress, telefon, e-mail och i förekommande fall personnummer.

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Du accepterar Integritetspolicyn och vår behandling av dina personuppgifter genom att använda våra tjänster.

Du accepterar även att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för informationsutskick till dig.

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i varje e-postmeddelande.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats/webshop godkänner du vår integritetspolicy.

Dina Rättigheter:
Du som har uppgifter i vårt kundregister har lagstadgad rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter hos oss. Din begäran skall postas till oss och vara undertecknad. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Laggarebo djurfoder, Laggarebo 2, 578 92 Aneby.

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter förutsatt att det inte finns några lagliga krav som kräver att vi måste ha dem kvar (t.ex. bokföringslagen).

Läs vad datainspektionen skriver om GDPR.