Ryafåret

Ryafåren

Här på Laggarebo finns en liten besättning med Ryafår. Det är roligt att kunna bevara en gammal lantras och samtidigt kunna vårda de kulturbeten som finns här på gården.

Om Ryafåret:
Ryafåret är ett lantrasfår. Det räknas till det så kallade nordeuropeiska kortsvansfåret, vars kännetecken är en kort svans. Ryafåret har också kort, blankt hår i ansikte och på benen.

Ryafåret ”återupptäcktes” år 1915 när man på Röhsska konstslöjdmuséet, studerade ryamattor med ull av en kvalitet som saknades hos moderna lantraser.
Efterforskningar visade att en ryabesättning fortfarande fanns kvar i Dalarna. Ryafåret har sedan dess utsatts för flera inkorsningar, men år 1979 bildades en Ryaklubb som har strävat efter att bevara ryafårets lantrasegenskaper. Ryafåren liknar finullfåren men saknar dess höga fruktsamhet, även om den i förhållande till de tyngre köttraserna fortfarande är hög. Ullen är lång och glansig och den består av en blandning av täckhår och ullhår (bottenull) som hos pälsfåret, ullstaplarna är dock längre än pälsfårens. Ryaullens staplar är mest vågiga. Ullen är uppskattad för hemslöjdsändamål. Ryafårets färg är vanligen vit med även svart, men den svarta färgen blir i regel grå-svart foderbilen blandad.

Läs mer på www.ryaklubben.se