Varför blir så många hundar sjuka idag? Vad kan man göra? Nya möjligheter och samarbeten!

Vi skriver 2024.
Ett nytt år ligger framför oss.
Ett år där vi kommer fokusera ännu mer på djurhälsa. 

Under 2023 visade det sig att allt fler hundar och även katter blir sjuka. Kvaliteten på hund- och kattfoder förefaller bli sämre. Företagen jagar kostnader och får leta längre efter bra råvaror. Vi har sett hundar bli sjuka av foder med undermåliga råvaror.

Grunden är ett bra foder tillverkat med råvaror och tillsatser av bra kvalitet. Största chans hitta det är att välja foder från ett företag med en engagerad ägare och ett företag som inte ägs av en stor internationell koncern. Jag har arbetat med Happy Dog i drygt 15 år nu. Haft flera andra foder i sortimentet, testat många fler när jag gjort håranalyser.

Det enda foder som jag hittat som ännu idag håller samma höga kvalitet är Happy Dog.

Håranalyser
En håranalys är grunden för ett friskt djur. Ett första steg mot läkning. Du får reda på vilket foder som är bäst/som din hund tål, allergier/överkänsligheter och ev brister av vitaminer och mineraler. Det är grunden för att läka för alla delar hänger ihop.

Tål min hund det foder den äter idag?
Du kan också låta testa det foder din hund äter idag för att se om hunden tål  det och att det rätta.

Proteinkällor
Vill du ta reda vilka proteinkällor din hund tål finns möjlighet till det också. 

Du gillar kanske också...