Får och lamm

Fiol Vital –  för tackor och lamm.  Fiol Vital ges till de dräktiga tackorna sex till åtta veckor innan lamning och under hela digivningsperioden.  Lammen kan äta Fiol Vital direkt efter födseln eller efter en period med LammStart.  Säck 15 kg.

Deltamin Får – mineraler med koppar – tillför vitaminer och mineraler. Säck 25 kg

Betfor

från LG Produkter:

  • Lammnäring
  • Råmjölksersättning
  • Startpaket/nybörjarpaket lamning
  • Handskar
  • Gel Glidmedel
  • Sondmatare
  • Remmar m.m.

Läs mer om de andra foder som finns under Övrigt.